Hoog energie-efficiënte oftewel Passiefhuis-renovatie heeft in het buitenland de pioniersfase reeds gepasseerd. Ook in Nederland staan inmiddels de eerste succesvol afgeronde Passiefhuis- renovatieprojecten. Comfortverhoging en woonlastenbeheersing spelen daarbij een cruciale rol.

Een gelijkmatige binnentemperatuur en een optimale luchtverversing leiden tot een gezond en comfortabel binnenklimaat, ongekend in bestaande gebouwen. Toepassing van Passiefhuiscomponenten kan het energieverbruik voor verwarming van ongeveer 200kWh/m2 per jaar reduceren tot 25.
Wanneer u rekening houdt met een afschrijvingsperiode van 20 jaar of langer is Passiefhuis-renovatie economisch rendabel. Renoveren met Passiefhuis-componenten is daarmee de meest toekomstgerichte en – door woonlastenbeheersing – sociaal verantwoorde renovatiemethode.

Als je als corporatie de woonlasten beheerst, heb je tevreden bewoners. Maar ook verbetering van comfort, luchtkwaliteit en gezondheid zijn redenen om maatregelen te nemen.

Ad van Reekum, Aramis-Alleewonen