22-3-2022: Recentelijk is de certificering van Passief Bouwblok afgerond. Dit is een bouwsysteem van isolatieblokken die, op elkaar gestapeld een verloren bekisting vormen voor een betonnen gevel. Dit passiefhuis-certificaat geeft voor de leverancier, aannemer en opdrachtgever de zekerheid dat met dit bouwsysteem het gebouw uiteindelijk gezond, comfortabel en betaalbaar is. De certificering werd verzorgd door Azimut Bouwbureau. Het bouwsysteem is een combinatie van Passief Bouwblok, Hectar en Enersign.

De duivel zit in de details

Isoleren, isoleren, isoleren is het devies voor opdrachtgevers, bouwers en energieadviseurs die de toekomst in kijken. Maar bij hoogwaardig geïsoleerde gebouwen zit de duivel in de details. En dit blijkt een grote uitdaging voor de Nederlandse bouw. Het gaat vaak al mis op de tekentafel. Zo blijven thermische bruggen – die eerder geen issue waren – vaak onopgemerkt en zorgen in het uiteindelijke gebouw voor condens en schimmelvorming. Of vormen kozijnen, die men gewend was toe te passen, ineens te grote energielekken en zijn, ondanks de goede beglazing, niet meer comfortabel. Maar ook de luchtdichtheid begint al met een goed uitontwikkeld ontwerp, waardoor ook hoge luchtdichtheidseisen makkelijk gehaald kunnen worden.

Passiefhuis-certificering biedt uitkomst

Hierbij kunnen we, gelukkig, mooi voortborduren op de decennialange ervaringen met passiefhuizen wereldwijd. En gebruikmaken van de door het Passive House Institute (PHI) ontwikkelde gebouw – en productcertificeringen. Bij door het PHI gecertificeerde bouwproducten is de energetische en bouwfysische kwaliteit gewaarborgd – dus condens- en schimmelvorming en thermisch discomfort zijn in principe uitgesloten. Het toepassen van gecertificeerde details draagt dus voor een belangrijk deel bij aan het optimaal functioneren van het resulterende gebouw. Zo kan een potentiële opdrachtgever op basis van het productcertificaat gemakkelijk beoordelen of het Passief bouwbloksysteem een optimale oplossing is voor zijn project. En dat ook zonder voorafgaande energiebalansberekening.

Passief Bouwblok – ontwerpvrijheid met gegarandeerde energetische kwaliteit

Het gecertificeerde Passief Bouwblok is een gevelbouwsysteem waarmee zeer snel en efficiënt gebouwd kan worden, en in vergelijking met traditionele bouwmethodes ook nog voordeliger. Dit wordt ook wel ICF (Insulated Concrete Forms) genoemd. De blokken zijn 400mm breed en bestaan uit twee lagen Neopor welke met kunststof-afstandhouders stevig aan elkaar verbonden zijn. De tussenruimte van 140mm wordt opgevuld met beton. De afwerking van de gevel geschiedt met o.a. stucwerk of steenstrips, maar ook een gevelbekleding met hout of plaatmateriaal behoort tot de mogelijkheden. De blokken laten zich snel en gemakkelijk stapelen en vallen precies in elkaar, waardoor warmtelekken zijn uitgesloten. Dit systeem biedt met behulp van prefab-pasblokken en door eenvoudig aan te brengen wapening, een grote mate van ontwerpvrijheid. Ook is dit systeem goed te combineren met diverse soorten (prefab) funderings- en daksystemen. De Passiefhuis-certificering is uitgevoerd met het Hectar-vloersysteem en zelfdragende dakplaten.

Passiefhuis certificering  – het kruispunt van wetenschap en bouwpraktijk

De certificering werd verzorgd door Azimut Bouwbureau, een door het PHI geaccrediteerd passiefhuisexpert. Het PHI is een internationaal gerespecteerd, onafhankelijk wetenschappelijk instituut. Het PHI controleert en certificeert producten met het oog op toepasbaarheid in passiefhuizen. Dit geschiedt op basis van uniforme eisen voor energetisch en bouwfysisch uitstaande kwaliteit en voor vier verschillende klimaatzones. Nederlandse producten moeten voldoen aan de eisen voor koel-gematigde klimaatzones.

Lastig detail: Onderdorpeldetail entreedeur is vaak de sluitsteen bij de passiefhuis bouwsysteem-certificering. Hier de samenstelling van Hectar-vloer en Enersign Primus in Passief Bouwblok-gevel.

Zo voldoet het gecertificeerde Passief Bouwblok-systeem aan de volgende eisen voor comfort, gezondheid en betaalbaarheid:
Hygiënecriterium: De temperatuurfactor fRsi=0.25 (m2K)/W ≥ 0,70 (inclusieve gevelopeningen)
Comfortcriterium: De U-waarde van de ingebouwde kozijnen ≤ 0,85 W/(m2K) (bij Ug = 0,70 W/(m2K))
Efficiëntiecriteria:
De U-waarde van de gevel is  ≤ 0,15 W/(m2K) oftewel Rc ≥ 6,5 (m2K)/W)
De temperatuurfactor van de opake constructiedelen is fRsi=0.25 (m2K)/W ≥ 0,86
Geen noemenswaardige thermische bruggen, ψ ≤ 0,10 W/(mK).

Combinatie vooraanstaande passiefhuis-producenten maakt het verschil

Om aan deze hoge eisen te voldoen is Passiefbouwblok de samenwerking aangegaan met andere toppers op de markt van zeer energie-efficiënte passiefhuisproducten: Hectar en Enersign.
Hectar funderingsvloeren is een clever isolatie-vloersysteem, eveneens een Nederlands product met een PHI-productcertificaat.

Enersign Primus is een energetisch en ook in alle andere aspecten hoogwaardig passiefhuiskozijn. Het is gemaakt van vurenhout (0,11 W / (mK)), aan de buitenzijde geïsoleerd met thermoplastisch schuim en afgewerkt met aluminium. De aansluitdetails met een sterk en hard EPS-schuim, Compacfoam, leiden tot lage thermische bruggen en hoge binnenoppervlaktetemperaturen.
In de certificering is rekening gehouden met de inbouw van geïsoleerde zonwering-systemen.

De luchtdichting van het Passief Bouwblok-systeem geschiedt door de in het werk gestorte betonvloer, het binnenpleisterwerk en de houten beplating aan de binnenkant van de dakelementen. De aansluitingen tussen vloer en buitengevels, buitengevels en dakelementen en de buitengevels en ramen worden gerealiseerd met Cantex, een multifunctioneel vloeibaar rubber.

Passiefhuis-certificering biedt gemak voor ontwerpers

Voor de energieadviseur biedt dit productcertifcaat nog een belangrijk voordeel. De energetisch relevante kenmerken worden opgenomen in de componentendatabase van de nZEB-tool/PHPP. Zo wordt ook de energiebalansberekening van de gebouwontwerpen stukken eenvoudiger én betrouwbaarder. Omslachtige berekeningen van thermische bruggen kunnen achterwege blijven. Bovendien zijn de gecertificeerde principedetails universeel inzetbaar, dat scheelt tijd en fouten in het technisch ontwerp. Bouwen met het Passief-Bouwbloksysteem maakt de internationaal gewaardeerde Passiefhuisstandaard haalbaar en betaalbaar.

Meer informatie over de certificering van Passief Bouwblok vind je op de website van het PHI.