De nZEB-tool is een ontwerp- en rekenprogramma voor de nauwkeurige berekening van de energieprestatie van gebouwen.

Cover Handboek nZEB-tool

Handboek nZEB-tool

Het is de Nederlandse vertaling van de passiefhuisberekening PHPP, een simulatie-programma voor de energiebalans van goed geïsoleerde gebouwen: Hoeveel passieve warmte genereren zoninstraling en gebouwintern gebruik en hoe groot is het energieverlies door transmissie en ventilatie.
Al in de ontwerpfase geeft de nZEB-berekening inzicht in de te verwachten warmtebehoefte en het wooncomfort en kan als iteratief ontwerptool dienen om te komen tot een optimaal functionerend gebouw. Het programma berekent realiteitsgetrouw met hoeveel warmte-/ koudetoevoer de binnentemperatuur in een zeer energie-efficiënt gebouw behaaglijk blijft. Deze berekening is jarenlang getoetst aan duizenden passiefhuisprojecten wereldwijd. Het is gebaseerd op de Europese Norm EN 832 voor de berekening van energieprestaties van gebouwen en geniet internationale erkenning voor zijn betrouwbaarheid.

De nZEB-tool is inzetbaar voor alle soorten gebouwen, van bestaande ongeïsoleerde gebouwen tot energieneutrale nieuwbouwprojecten, vrijstaande eengezinswoningen tot grootschalige utiliteitsgebouwen.

Naast de gebouwgebonden energiebalansberekening van winter- en zomersituatie brengt de tool ook de bouwtechnische installaties en energieopwekking nauwkeurig en transparant in beeld.
Door zijn betrouwbare uitkomsten is de nZEB-tool uitermate geschikt bij garantie van de energieprestatie van gebouwen.
Voor toepassing in Nederlandse trajecten is de tool uitgebreid met:

  • de BENG-berekening waarbij de indicatoren volgens de nationale eisen voor bijna energieneutrale gebouwen in beeld zijn gebracht;

  • de NOM-berekening (Nul-Op-de-Meter), een overzicht van alle energiestromen (verbruik en opwekking)

  • de EPV-berekening voor toetsing van de eisen voor EPV-vergoeding bij renovaties van huurwoningen.