De karakteristieke energie-kengetallen, die voortkomen uit een nZEB-berekening, maken de energieprestatie van gebouwen eenvoudig vergelijkbaar. Op basis van specifieke internationaal toegepaste eisenpakketten voor energieprestatie en comfort kan een gebouw worden gecertificeerd als passiefhuis, passiefrenovatie of zeer energiezuinig gebouw.

Azimut Bouwbureau is door het Passive House Institute (PHI) geaccrediteerde gebouwcertificeerder.

Hier vind je de exacte beschrijving van de Passiefhuis-standaards en de voorwaarden om voor certificering in aanmerking te komen.
Azimut Bouwbureau begeleidt u graag door deze certificerings-procedure.

De voordelen van certificering

Een Passiefhuis-certificaat is een verklaring van de gewaarborgde energieprestatie en geeft aan dat het gebouw aan de strenge Passiefhuis-standaard voldoet.

Kwaliteit verzekerd!
Certificering biedt de opdrachtgever zekerheid dat zowel de geplande energieprestatie als ook het beoogde behaaglijke binnenklimaat werkelijk wordt gerealiseerd.
Bij de gebouwcertificering wordt het ontwerp zorgvuldig en uitvoerig gecontroleerd. Aanvullende kwaliteitsbewijzen van de bouwuitvoering, zoals de luchtdichtheidtest, maken de kwaliteitsborging compleet. Een certificaat wordt alleen afgegeven indien een gebouw zonder uitzondering voldoet aan de exact gedefinieerde eisen.
Ook leidt deze kwaliteitsgarantie een tot waardeverhoging van het vastgoed.

Voor u als ontwerper of uitvoerende partij biedt een certificeringstraject ondersteuning bij het leveren van de beoogde ontwerp- en uitvoeringskwaliteit. Door de grondige externe controle worden eventuele fouten tijdig opgemerkt en voorkomen.
Na succesvolle realisatie van een door u ontworpen gecertificeerd project kunt u zich laten registreren als gecertifieerd passiefhuisontwerper.