2008: Constructieberekening en advies in samenwerking met beeldhouwerwerkplaats “Hü und Hott” Duitsland